Skip to content

Ochrona danych osobowych

Bode Lux, z siedzibą przy Groen-blauwlaan 52, 2718 JA Zoetermeer, jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w sposób przedstawiony w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe:
https://www.dodgeramautoslubne.pl/
Groen-blauwlaan 52
2718 JA Zoetermeer

+316-45716473
info@dodgeramtrouwauto.nl

Dane osobowe, które przetwarzamy

Bode Lux przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub ponieważ sam nam je przekazujesz. Poniżej przedstawiamy przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

– Imię i nazwisko
– Dane adresowe
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Inne dane osobowe, które aktywnie podajesz, np. nazwa firmy, CV lub miejsce zamieszkania.

Przetwarzanie danych osobowych osób poniżej 16-tego roku życia. 

Nasza strona internetowa i/lub serwis nie zamierza zbierać danych o odwiedzających stronę, którzy nie ukończyli 16 lat. Chyba, że mają zgodę rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak sprawdzić, czy odwiedzający ma ukończone 16 lat. Dlatego radzimy rodzicom, aby byli zaangażowani w działania online swoich dzieci, aby uniknąć zbierania danych o dzieciach bez zgody rodziców.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
Bode Lux przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

– Obsługa Twojej płatności.
– Wysyłanie naszych newsletterów.
– Dzwonienie lub wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika, jeśli jest to konieczne do wykonania naszych usług
– Aby móc zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to konieczne, aby odpowiedzieć na prośbę o kontakt lub wniosek;

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Bode Lux nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu (algorytmach), które mogłyby mieć negatywny wpływ na Ciebie.

Jak zdobywamy Twoje dane?

Otrzymujemy Twoje dane, ponieważ przekazujesz je nam poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zmiany, które są komunikowane.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Bode Lux nie będzie przechowywał Twoich danych osobowych dłużej niż jest to absolutnie niezbędne do realizacji celów, dla których Twoje dane zostały zebrane. Stosujemy następujące okresy przechowywania dla następujących (kategorii) danych osobowych:

Organy podatkowe wymagają od nas przechowywania dokumentacji z Twoimi fakturami, płatnościami i danymi dotyczącymi zamówienia przez 7 lat. Po tym czasie wykorzystujemy anonimowe dane tylko do wewnętrznego raportowania. Sam powinieneś również bezpiecznie przechowywać faktury z zakupów.

Gdzie będą przechowywane dane?

Twoje dane przechowujemy w bazach danych, zawsze stosując ścisłe środki bezpieczeństwa. Serwery, na których przechowywane są te dane, znajdują się w większości w Holandii. W naszej siedzibie nie posiadamy serwerów, więc w przypadku fizycznego włamania nie ma możliwości pozyskania danych osobowych osób trzecich poza Bode Lux.

Jak zabezpieczamy dane osobowe

Bode Lux poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki w celu przeciwdziałania nadużyciom, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji.

Podjęliśmy następujące środki w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych:
Twoje dane przesyłamy wyłącznie za pomocą bezpiecznych połączeń internetowych (TLS, dawniej SSL). Można to poznać po pasku adresu „https” i kłódce;
Nasz CMS i wtyczki są regularnie aktualizowane, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Bode Lux udostępnia tylko osobom trzecim i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą lub do spełnienia obowiązku prawnego.

Przeglądanie, modyfikowanie lub usuwanie danych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia. Masz również prawo do wycofania ewentualnej zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bode Lux oraz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w pliku komputerowym, do Ciebie lub innej organizacji wskazanej przez Ciebie. Na adres info@dodgeramtrouwauto.nl można wysłać żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub żądania cofnięcia zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni. Bode Lux pragnie również poinformować, że masz możliwość złożenia skargi do krajowego regulatora – Urzędu Danych Osobowych. Można to zrobić za pośrednictwem następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie Oświadczenia o ochronie prywatności w celu uzyskania aktualizacji naszej polityki prywatności.

Dodatkowe informacje
Jeśli zakupisz usługę od Bode Lux, będziesz musiał podać Bode Lux takie informacje jak imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania. Dane te będą przechowywane w dokumentacji Bode Lux. Na podstawie przepisów o ochronie prywatności, jako klient masz prawo do wglądu w dane zapisane na Twój temat i w razie potrzeby do ich zmiany. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o przesłanie pisemnej prośby do:

Bode Lux
Zielono-niebieska aleja 52
2718 JA Zoetermeer, Holandia

Bode Lux traktuje dane osobowe z należytą starannością i dlatego w swoim oświadczeniu o ochronie prywatności wyraźnie zaznacza, że dane osobowe jej klientów nie będą udostępniane osobom trzecim. Bode Lux zrobi to tylko wtedy, gdy Bode Lux zaangażuje osoby trzecie w kontekście swoich usług, gdy Bode Lux będzie miała powody do zbadania zdolności kredytowej klienta lub gdy Bode Lux będzie zobowiązana przez prawo lub nakaz sądowy do dostarczenia danych osobowych. Prywatność klientów jest więc w Bode Lux najważniejsza. Dlatego Bode lux przygotował również Warunki Prywatności, które opisują jak Bode Lux traktuje prywatność swoich klientów. Bode Lux przestrzega przy tym zawsze obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeśli chcesz zostać klientem Bode Lux, musisz wypełnić kilka danych, takich jak imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania.

  1. Aby świadczyć usługi i wystawiać faktury, Bode Lux potrzebuje od Ciebie pewnych informacji. W ten sposób prosimy tylko o dane, których naprawdę potrzebujemy. Bode Lux gromadzi dane imienne i adresowe swoich klientów w celach administracyjnych oraz w celu poprawy jakości usług.
  2. Bode Lux jest zobowiązany przez prawo holenderskie do rejestracji poprawnego nazwiska i danych adresowych swoich klientów. Dostawca internetu jest bowiem zobowiązany do współpracy z wnioskami sądowymi dotyczącymi dostarczania określonych danych i przechwytywania ruchu internetowego przez władze.

Podczas korzystania z serwisu przechowujemy również pewne dane. Ponownie, są to dane, które są nam potrzebne do świadczenia usług. Są to tzw. dane o ruchu, wykorzystywane do „przesyłania komunikatów przez sieć łączności elektronicznej lub do ich rozliczania”. Nie wiąże się to z tym, że wiemy, co robisz na swojej stronie internetowej lub za pomocą swojej poczty.

Back To Top